Shiu Yin Yuen

Journal Articles by this Author

Evolutionary Computation
Volume 19, Issue 2 (Summer 2011)
By Chi Wan Sung, Shiu Yin Yuen